Senteret sitt bannerbilde

Prisliste

EGENANDELER FOR 2016, priser etter Fastlegetariffen 2015-2016:

Frikort= gratis. Dette betyr at pasienter som har mottatt frikort for 2016 fra NAV får gratis behandling. Frikort får man fra NAV når man har brukt kr 2185.- i 2016 på offentlige helsetjenester.

Barn under 16 år: gratis

1) Egenandeler som inngår i Egenandelskort/ Frikortgrunnlaget:

Konsultasjon hos

a) fastlegen:

-uten laboratorieprøve kr 187,-

-med laboratorieprøve kr 237.-b) helsesekretær (hente resept/ sykmelding/ rekvisisjon/ henvisning/ fremmøte for prøvetaking):  kr 50.- 

2) Egenandeler som IKKE inngår i Egenandelskort/Frikortgrunnlaget:

a) -ekspedisjonsgebyr (utgifter og arbeid ved forsendelse av resept, rekvisisjoner, henvisninger m.m. pr. brev/faks,telefon eller e-post): kr 56.- 
b) -legeattest for førerkort til eldre enn 75 år: kr 400.-

c) -legeattest for førerkort i andre klasser: kr 400.-

d) -standard legeerklæring/helseattest: kr 400.-
e) -øvrige helseattester: pris på forespørsel
f) -utskrift/oversending av pasientjournal: kr 85.-
(Forsendelsesutgifter kommer i tillegg)

3) Tillegg for materiell og enkelte prosedyrer:
Gruppe I:................................................................................58(Gynkologisk us., elastisk bind, enkelte injeksjoner mm)
Gruppe II:...............................................................................89

(EKG, Spirometri, Rektoskopi, enkelt sårskift)
Gruppe III:............................................................................123(Mindre kirurgiske inngrep, større sårskift mm)
Gruppe IV:............................................................................169

(Større kirurgiske inngrep, stort sårskift mm)

Spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner mm - etter kostnad.


Alle utgifter baserer seg på kontant eller bankkort betaling.
Ved regning på bankgiro, tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 59,- og girogebyr fra Odin Kapital på kr. 59-.

------------------------------------

Offshoreattest: kr 1200.-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt eller ikke benyttes hos legen kr.   235-.