Vi har vaksinert 2x i aldersgruppen 85 +,  og 

1x i aldersgruppen 80-84.

Bergen Kommune skal nå overta ansvaret for vaksineringen av våre listepasienter.

Bergens Kommunes vaksineplan 03.03.21:

 • Beboere på sykehjem skal være ferdig vaksinert innen 8. mars.

 • Eldre over 85 skal være ferdig vaksinert innen 1. mars.

 • Aldersgruppen 80–84 skal være ferdig vaksinert til 29. mars.

 • Aldersgruppen 75–79 år skal være ferdig vaksinert til 19. april.

 • Høyrisikopasienter i aldersgruppen 18–64 skal vaksineres mellom 29. mars og 19. april.

 • Aldersgruppen 70–74 år vaksineres mellom 29. mars og 24. mai.

 • Aldersgruppen 65–69 år vaksineres mellom 3. mai og 7. juni.

 • Aldersgruppen 55–64 år med underliggende tilstand skal vaksineres fra 8. mars til 7. juni.

 • Aldersgruppen 45–54 år med underliggende tilstand skal vaksineres fra 29. mars til 21. juni.

 • Aldersgruppen 18–44 år med underliggende tilstand skal vaksineres fra 12. april til 5. juli.

 • Aldersgruppen 60–64 år skal vaksineres fra 26. april til 26. juli.

 • Etter dette starter vaksineringen av friske i alderen 18–59 år.