Helsesekretær er sykemeldt til 6 april. Legekontoret blir mindre tilgjengelig på telefon. Henvendelser må i større grad gjøres på SMS eller Helsenorge. Legger opp til økt bruk av e-/telefon-/videokonsultasjon. Vi kan ikke bestille taxi til pasientreiser.