Det er nedsatt telefonkapasitet 25-29.9 pga at legesekretær er på ferie. Ber om at folk bruker elektronisk melding på SMS (Helserespons) eller Helsenorge.