I forbindelse med et forskningsprosjekt på Institutt for Allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, skal dr Clausen være vikariere for dr Tveråmo på onsdager.