Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Dr. Aksel Tveråmo Legekontor

Dr. Aksel Tveråmo Legekontor er en legepraksis i Nesttun sentrum. Det er kort ventetid for time.

Legekontoret tilbyr følgende helsetjenester:

-Fastlege: For komme på vår fastlegeliste er det lettest å ringe til Helsenorge       23 32 70 00


Du kan bestille time på telefon, SMS og internett. Se nærmere beskrivelse under "Slik bestiller du"  øverst på siden.

TIME PÅ DAGEN:
Det er syv ledige timer for øyeblikkelig-hjelp-pasienter per dag, kl 10.30, 10.40, 13.20, 13.30, 13.40, 13.50 og 14.00. Du må ha sendt inn SMS eller ringe om morgenen, og hvis det haster medisinsk, får du time samme dag.

Syke barn får alltid time samme dag.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

7. oktober 2021

Influensavaksiner 2021

Vi er klar med årets influensavaksine fra uke 43.

Bestill tid for vaksine på telefon eller SMS

Stengt legekontor

4. oktober 2021

Legekontoret er stengt fra mandag 11.10.2021 til og med 15.10.2021 p.g.a kurs og ferieavvikling

Dr.Kamp på skjold legesenter kan ta imot akutte henvendelser

Tlf, 55 69 99 99 mellom 08.30-11.00 og fra 13 -14 

Fana legevakt er åpen fra 16-22 på hverdager og Bergen legevakt er åpen alle dager hele døgnet

Resepter kan bestilles via helse norge eller SMS 

Dr. Tveråmo behandler resepter fortløpende

Covid-vaksine organiseres via Bergen Kommune

19. februar 2021

Vi har vaksinert 2x i aldersgruppen 85 +,  og 

1x i aldersgruppen 80-84.

Bergen Kommune skal nå overta ansvaret for vaksineringen av våre listepasienter.

Bergens Kommunes vaksineplan 03.03.21:

 • Beboere på sykehjem skal være ferdig vaksinert innen 8. mars.

 • Eldre over 85 skal være ferdig vaksinert innen 1. mars.

 • Aldersgruppen 80–84 skal være ferdig vaksinert til 29. mars.

 • Aldersgruppen 75–79 år skal være ferdig vaksinert til 19. april.

 • Høyrisikopasienter i aldersgruppen 18–64 skal vaksineres mellom 29. mars og 19. april.

 • Aldersgruppen 70–74 år vaksineres mellom 29. mars og 24. mai.

 • Aldersgruppen 65–69 år vaksineres mellom 3. mai og 7. juni.

 • Aldersgruppen 55–64 år med underliggende tilstand skal vaksineres fra 8. mars til 7. juni.

 • Aldersgruppen 45–54 år med underliggende tilstand skal vaksineres fra 29. mars til 21. juni.

 • Aldersgruppen 18–44 år med underliggende tilstand skal vaksineres fra 12. april til 5. juli.

 • Aldersgruppen 60–64 år skal vaksineres fra 26. april til 26. juli.

 • Etter dette starter vaksineringen av friske i alderen 18–59 år.

Dr Erik Lasse Clausen er vikar på onsdager

1. september 2016

Dr Clausen  er pensjonert allmennlege, og jobber på onsdager.

Annen legehjelp

12. august 2007

På kveldstid kan du kontakte:
-Fana Legevakt tlf 55 56 13 00, åpent mandag-fredag kl 16-22, og lørdag/søndag kl 12-18.
-Bergen Legevakt tlf 55 56 87 00, åpent alle dager hele døgnet.

For akutt nødhjelp ring 113.